Bezpłatna wysyłka na cały świat dla wszystkich zamówień powyżej 100 GBP *

Regulamin

OGÓLNE INFORMACJE
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez OCTOCLASSIC. Na stronie, terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do OCTOCLASSIC. OCTOCLASSIC oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym również użytkowników, takich jak przeglądarki, sprzedawcy, klienci, handlowcy i/lub dostawcy treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed wejściem lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Poprzez wejście lub korzystanie z jakiejkolwiek części strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie powinieneś wchodzić na stronę internetową lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Korzystania z Usług są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Korzystania z Usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom Korzystania z Usług. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest prowadzony na platformie Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi użytkownikom.

SEKCJA 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim kraju lub województwie, w którym mieszka, lub że jest pełnoletni w swoim kraju lub województwie, w którym mieszka, i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.
Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, a także nie może podczas korzystania z Usługi naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego kraju (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych szkodliwych programów ani wirusów.
Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług Użytkownikowi.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego dane (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – ZMIANY W ZAKRESIE USŁUG I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i wizerunki naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobligowani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKÓW I KONT
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas przez użytkownika. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować produkty zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub wysyłkowy. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia składania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA DODATKOWE
Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim występują” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek polecenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) i że je akceptuje..
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 – LINKI DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Łącza stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe stron trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i procedurami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiadania na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub strony trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE
Podanie przez użytkownika danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Okazjonalnie na naszej stronie lub w ramach Usługi mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji cenowych, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako oznaczająca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA
Oprócz innych ograniczeń określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, państwowych, wojewódzkich lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych stron; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być użyte w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlowania lub scrape’u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; (k) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej w przypadku naruszania któregokolwiek z wymienionych zakazów.

SEKCJA 13 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Użytkownik niniejszym oświadcza, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i świadczenia dostarczone Ci za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „w stanie, w jakim występują” i „w miarę dostępności” na Twój użytek, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku OCTOCLASSIC, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, świadczeniodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, między innymi, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIA
Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić OCTOCLASSIC i nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wykonane przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia niniejszych Warunków korzystania z usługi lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 – ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków korzystania z usługi, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY
Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich przypadkach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej strony.
Jeśli według naszej wyłącznej oceny Użytkownik nie przestrzega lub podejrzewamy, że nie przestrzega któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia lub przepisu niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub przepisu.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie strategie i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i oferty, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu)..
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Użytkownikowi Usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i będą interpretowane zgodnie z nim..

SEKCJA 19 – ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG
Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi wedle własnego uznania poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków korzystania z usług należy kierować do nas na adres contact@octoclassic.com.